Generalforsamling – Diernæs Forsamlingshus 26. februar 2019

Generalforsamling – Diernæs Forsamlingshus 26. februar 2019

Generalforsamling – Diernæs Forsamlingshus

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for året 2018
  4. Valg af bestyrelsen
  5. Valg af suppleanter
  6. Indkomne forslag
  7. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på pølse- og ostebord, rødvin og kaffe.

Erling Johansen kommer og viser billeder fra lokalområdet.

Af hensyn til indkøb, bedes man tilmelde sig senest torsdag den 21. februar 2019 til Karin Nielsen på tlf.: 62 61 38 23.