Generalforsamling

Forsamlingshuset afholder ordinær generalforsamling,

tirsdag den 21. september 2021 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkommende forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på et mindre traktement.

Desuden kommer den lokale vandrende fotograf, Erling johansen og viser en portion af sine fine fotos fra sine ture.

Bestyrelsen vil gerne se mange af husets medlemmer, da bestyrelsen mangler bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage og stille op, da huset har brug for det.

Af hensyntagen til indkøb, bedes man tilmelde sig på tlf. 30 13 12 43, senest torsdag den 16. september 2021.

Med venlig hilsen og på forhånd tak

Bestyrelsen for Diernæs Kultur- og forsamlingshus