Generalforsamling 23. april 2024

Forsamlingshuset afholder ordinær generalforsamling,

tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkommende forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på et mindre traktement.

Traktementet er kun for medlemmer.

Af hensyntagen til indkøb, bedes man tilmelde sig på tlf. 30 13 12 43, senest onsdag den 17. april 2024.

Med venlig hilsen og på forhånd tak

Bestyrelsen for Diernæs Kultur- og forsamlingshus